Kvalita

Viac než len kvalita.

Spoločnosť COBA rozumie kľúčovým cieľom pri poskytovaní celkovej kvality služieb pre našich zákazníkov. Rastieme s našimi zákazníkmi a neustále berieme na seba výzvy na rôznych trhoch, na ktoré dodávame výrobky. Kvalita za atraktívne ceny je rozhodujúca pre úspech našich zákazníkov na konkurenčnom trhu. Preto je kvalita ústrednou zásadou pre našu orientáciu na zákazníka.

Našou filozofiou je zladiť všetky aktivity s našimi zákazníkmi a ich požiadavkami. Neustála komunikácia so zákazníkom má rozhodujúci vplyv vo vývoji finálneho výrobku, ktorý zodpovedá funkčným požiadavkám a zároveň nepresahuje stanovený rozpočet.

Kvalita v skupine COBA je podstatne viac než len bezchybný výrobok. Kvalita znamená, že procesy prebiehajú efektívne a hladko vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

REACH

  • COBA chápe svoje povinnosti podľa nariadenia REACH
  • COBA určila senior manažéra zodpovedného za nariadenie REACH
  • Jednotné kontaktné miesto pre zákazníkov je REACH@cobaplastics.com
  • COBA vytvorila formálnu štruktúru spoločnosti pre správu REACH
  • COBA zriadila zoznam materiálov, prípravkov a výrobkov používaných v našom podnikaní
  • COBA bude informovať našich zákazníkov o látkach, ktoré nie sú určené pre registráciu
  • COBA sa usiluje o to, aby všetky látky vo výrobkoch, ktoré pre vás dodávame a ktoré vyžadujú registráciu, boli vopred registrované našou spoločnosťou alebo ďalším účastníkom nášho dodávateľského reťazca
  • Do 30. novembra 2008 COBA pošle zákazníkom zoznam všetkých produktov, ktoré obsahujú látky, ktoré by mohli byť zaradené do zoznamu látok (článok 57)

kvalita Certifikáty



Slovensko
+421 41 507 11 01

Veľká Británia
+44 (0)116 240 1000

Nemecko
+49 (0) 2161 29 45 407

Južná Afrika
+27 21 557 1204