ISO certifikácia pre COBA Plastics Moulding

18 Sep 2017 • Posted in: Kvalita

Po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu, začiatkom tohto roka, s potešením oznamujeme, že COBA Plastics Moulding získala certifikát ISO 9001 a ISO 14001.

V našej spoločnosti COBA Plastic Moulding, ktorá sa stala súčasťou COBA International v roku 2016, sme hrdí na získanie týchto certifikátov, nakoľko demonštrujú náš záväzok neustáleho plnenia požiadaviek systému riadenia kvality a environmentálnej politiky. Ich získaním sa hodnotovo vyrovnávame ostatným spoločnostiam v rámci celej skupiny COBA International.

V COBA Plastics Molding sa zameriavame na trvalé zlepšovanie a systematické poskytovanie vysoko kvalitných služieb našim zákazníkom a certifikácia ISO 9001 je toho základom. Takisto berieme veľmi vážne enviromentálnu politiku a vždy, ako je to možné, aktívne prijímame opatrenia v oblasti životného prostredia. Vďaka presunu do nových, rozsiahlych priestorov vo februári 2017 a pokračujúcim investíciám zo spoločnosti COBA, sa naše podnikanie v oblasti vstrekovania plastov stáva stále silnejším.

ISO Certification COBA

Slovensko
+421 41 507 11 01

Veľká Británia
+44 (0)116 240 1000

Nemecko
+49 (0) 2161 29 45 407

Južná Afrika
+27 21 557 1204