COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

21 Nov 2017 • Posted in: Biznis

COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Spoločnosť AGC odprezentovala 63 zúčastneným strategickým dodávateľom príspevky, v ktorých poukazuje na dôležitosť spolupráce so strategickými dodávateľmi, ďalšieho potenciálu pre rast a angažovanosti v oblasti kvality a trhových podmienok.

Na podujatí bolo udelených pätnásť dodávateľských cien v rôznych kategóriách.

S potešením konštatujeme, že COBA získala ocenenie v kategórii Extrusion and Gaskets už druhý krát v po sebe.

Chris Richmond poznamenal: “Toto ocenenie je veľkým uznaním za tvrdú prácu nášho tímu a spoločnosti”.

Je to radosť pracovať v partnerstve so spoločnosťou zameranou na inovácie a spoluprácu. COBA Plastics dúfa, že cenu získa aj tretí rok v poradí.

AGC Award

Slovensko
+421 41 507 11 01

Veľká Británia
+44 (0)116 240 1000

Nemecko
+49 (0) 2161 29 45 407

Južná Afrika
+27 21 557 1204